buz hokeyi nasil oynanir Aptallar için

Masalara, omuzlara garpa garpa surukleniyor kadincagiz. Kendine agik bir vadi tedarik etmek igin arkalardan dolanirken i§itiyorum:

Bile üstelik Fitnat hanimi yalnizligina birakiyorum. Yuruyorum. i§te. Ben henüz Tezel’in yanma ula§amadan yine emekli albay ula§iyor onun yanma. Tombul, kisa parmaklariyla bu kere bile bir kurdanin ucundaki sicak kofteyi Tezel’in agzina soku§turuyor.

Omer abi: “Birgun bize gel,” dedigi hin da, beni oraya gitmekten alikoyan birgok neden arasinda en gergegini o hengâm buldum.

Fakat biz alinganliklarimizi inceltmekte de gok ba§ariliyiz. Kendimizi bunun igin de igneyle kuyu kazarak, acilarimizi ele vermemeye gali§arak egittik.

Ke§ke ben bile elan gaddar, şu demek oluyor ki daha parali olabilsem. Ondan sonrasında da yeterince imkân giksa onume. Diyelim Aysel. O bir kotu hastaliga yakalansa, bu yeryuzunde onu kurtarabilecek bir numara canli yaratik da ben kalmi§ olsam ve ustune §eltoks sikarak i§ini tamam etsem!

Tığ, aramiza en gok aynasız sizmi§ bir ku§agiz ya hocam, hatta kar§iliksiz bir aşk, §u yeryuzunun butun guzelliklerini onumuze yigsa, o guzelliklere guven iginde yakla§mamiz, bu ugsuz bucaksiz ye§illigin ortasina kendimizi birakivermemiz, orda taklalar atip yuvarlanmamiz olanaksiz. Yildiz’m elini avcumda saatlerce gezdirdim. Bir yuregin sevgiyle vuru§unu saatler boyu dinledim. Bunu olabilecegi denli yakindan algiladim.

Tunceli sikintili durumdan kurtarmaliyim. Fitnat hanimi onlara birakmaliyim. Yildiz, ona elan bir yigin §ey anlatabilir. Ailesinin higbir §eyi kendisini hig ilgilendirmiyor gorunerek, Ay§en’in nasil bir aileye, o ailenin hangi cenah takintilarina gelin gittigini bir guzel ogretebilir kayinvalideme.

“Arkada§im, ihtimal sen gani bir beldenin gocugu olarak mecmu iyi §eyler yemege ali§iksin. Ama benim milletim sava§ sirasinda bunlardan da kotu §eyler yemege ali§ikti. Ayrica ben kendim de askeri mekteplerde okurken memleketimin bizlere verebildigi kadarini yiyebildim.

igkinin imparator’da adamakıllı abarttigi curet, yillardir onunla aramda duran info adress kilometrelerce uzakliga artik pabug birakmiyor. Bana kar§i ofkeyle donanmi§ bir saygisi vardi. Saymadan edemedigi igin ofke, ofkelenmeden edemedigi igin bile saygi. §imdi ta§ra kentinde ak§am piyasasina gikmi§ dü kuguk görevli olarak kolkola giriyoruz dugun salonuna.

Ne oluyorum? Kanyak §i§esine sarilmak da katı yararlı bir sonug saglamadi. Bir yolculukta, elan ta ba§inda o yolculugun, elan yuzlerce kat gordugum, yuzlerce sefer igine dalip giktigim Akademi’nin yakinindan geger gegmez, elan Oktay’in Kuzguncuk’taki i§igini gorur gormez ba§ladim; yok oglumdan §unu isterim, bunu istemem... Geldi ardindan onu nasil ve illet dogurdugum.

O Dortyol agzinda Yildiz’siz kalinca Ali Marifetli’nin yanina ko§mayi du§unmu§ muydum acaba? click here Bilemiyorum. Guvensizlik, ku§ku tohumunu igimde birçok gogaltmaya yeltensem, Yildiz’in arkasindan ko§up “ne evet azıcık elan söz,” dememek igin gug tutuyordum kendimi.

Neden ellerini ugu§turuyor sözde? ingiltere, Fransa evet da isvigre’lerde okuma kapilari Sitelerdeki marangoz gocuklarina daima kapali mi duracak?

Ali Maharetli’yi bu dugunde bile gormedim. Gorseydim gok sevinecektim, biliyor musunuz? Sizinle kar§ila§tigim an’dan ba§layarak metot racon ustume yigilip duran pek gok probleminin, gelişememiş ittigim birçok ku§kunun agirligindan birazini da onun omuzlarina yukleyivermi§ olacaktim.

i§lerlik kazamyorsa, onlara i§lerlik kazandiracak bir ortamm da var edilebilmesinden bana kalirsa...”

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “buz hokeyi nasil oynanir Aptallar için”

Leave a Reply

Gravatar